Over verzekeringen

Als u wilt weten hoeveel behandelingen u van uw verzekeraar vergoed krijgt, kijkt u dan allereerst bij uw aanvullende verzekering. Hierin staat beschreven voor welk bedrag of voor hoeveel behandelingen u dit jaar verzekerd bent voor oefentherapie Cesar. Als u gebruik maakt van vergoeding oefentherapie uit de aanvullende verzekering, heeft dit geen invloed op “het wettelijk verplicht eigen risico”.

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

worden de eerste 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering, met de mogelijkheid van nog 9 extra behandelingen.

Indien u een diagnose heeft die voorkomt op de actuele lijst Borst (“de chronische lijst”), kunt u na de 20e behandeling in aanmerking komen voor vergoeding uit de basisverzekering. Dit is een specifieke lijst en hierover kunt u met mij voor informatie contact opnemen. Uw verzekeraar zal deze lijst vast ook ter inzage beschikbaar hebben.

Belt u me gerust eerst even op, met de gegevens van uw verzekering bij de hand, als iets voor u niet duidelijk is. Het telefoonnummer is 06-55832754.

 

Verder nog het volgende:

Wanneer u een afspraak niet tijdig afzegt, wordt de voor u gereserveerde tijd door mij bij u in rekening gebracht. Ik kan dit niet bij uw verzekering declareren. Het verzuimtarief is 75% van het behandelings-tarief. Dit is landelijk overeengekomen.
Dat komt dan voor 2023 neer op 75 % van € 40 per niet nagekomen afspraak.