Over mijzelf

Ik ben sinds 1981 werkzaam als Oefentherapeut Cesar. Nadat ik een aantal jaren gewerkt heb in een verpleeghuis, waar ik stage had gelopen, vestigde ik mijn praktijk zo’n 35 jaar geleden in Purmerend. Sindsdien heb ik diverse bij- en nascholingen gevolgd. Zo geef ik nu alweer veel jaren bekkenbodemtherapie (met name bij urine-incontinentie). U kunt bij mij ook terecht voor adem-en ontspanningsoefeningen. Ik deed in 2016 nog de cursus Mindfulness Based Approaches bij Chronische Pijn. In 2015 en later volgde ik scholing voor oefentherapie bij slaapproblemen. Daarvoor volgde ik lessen voor balans en stabiliteitstraining.

Ik ben tot in 2016 zes jaar Regiofunctionaris Samenwerking in het regioteam van de Oefentherapeuten in Noord Holland geweest. Voor deze functie heb ik mede gekozen omdat ik een groot voorstander ben van goede samenwerking binnen de gezondheidszorg.

Ik zit in de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Oefentherapeuten om samen met DOKH scholing voor de regio samen te stellen.

Ik neem deel aan het Oefentherapeuten samenwerkingsverband Beweegwijze.

Ik participeer in een intercollegiaal overleg van Oefentherapeuten(IO- Zaanstreek/Waterland).

Ik heb in 2011 samen met een andere oefentherapeut, enkele (bekken)fysiotherapeuten en huisartsen de LESA urine-incontinentie geïmplementeerd voor de regio Zaanstreek-Waterland. (LESA: landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraken)

Ik werk zo nodig samen met een oefentherapeut die ook de opleiding voor bekkenfysiotherapeut heeft gevolgd en met een bekkenfysiotherapeut in Purmerend. Hierdoor kan er bij een behandeling bekkenbodemtherapie zo nodig een aanvullende intake plaats vinden.

Ik ben lid van de vereniging (VvOCM) en sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. (Hiervoor wordt elke 5 jaar nagegaan of er voldoende bij- en nascholingen zijn gedaan en er ook andere punten zijn behaald).

Verder ben ik lid van het landelijk Netwerk Chronische Pijn Oefentherapeuten. Ik zit ook in het bestuur van Noord Holland.

Ik ben er persoonlijk een groot voorstander van om dagelijks buiten te bewegen. Ik vind het zelf heerlijk om in de natuur te wandelen en te fietsen en ik zit op roeien.

De praktijk is doordeweeks bereikbaar op 06-55832754